𝐋𝐀 π„π‚πŽππŽπŒπˆΜπ€ 𝐏𝐄𝐑𝐔𝐀𝐍𝐀 𝐒𝐄 𝐄𝐍𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐄𝐍 𝐔𝐍 π€π‹π“πŽ ππˆπ•π„π‹ 𝐃𝐄 πˆππ‚π„π‘π“πˆπƒπ”πŒππ‘π„

Escrito por Cesar Sanchez Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐂𝐀𝐉𝐀𝐒 πŒπ”ππˆπ‚πˆππ€π‹π„π’ π‘π„ππ‘πŽπ†π‘π€πŒπ€π‘πŽπ π‚π‘π„Μπƒπˆπ“πŽπ’ ππŽπ‘ 𝐒/ πŸπŸ’,πŸ–πŸπŸŽ πŒπˆπ‹π‹πŽππ„π’

Escrito por Cesar Sanchez Martinez. Publicado en Agosto 2020

πŒπ„ππ’π€π‰π„ 𝐃𝐄𝐋 ππ‘π„π’πˆπƒπ„ππ“π„ 𝐃𝐄𝐋 πƒπˆπ‘π„π‚π“πŽπ‘πˆπŽ, π‰πŽπ‘π†π„ π’πŽπ‹πˆΜπ’ π„π’ππˆππŽπ™π€

Escrito por Cesar Sanchez Martinez. Publicado en Agosto 2020

𝐐𝐔𝐄 ππ„π‚π„π’πˆπ“π€π’ 𝐒𝐀𝐁𝐄𝐑 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐐𝐔𝐄 𝐓𝐔𝐒 𝐅𝐀𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀𝐒 𝐓𝐄𝐍𝐆𝐀𝐍 π‚πŽππ„π‘π“π”π‘π€ 𝐃𝐄𝐋 π…πŽππƒπŽ 𝐂𝐑𝐄𝐂𝐄𝐑

Escrito por Cesar Sanchez Martinez. Publicado en Agosto 2020

π’πŽππ‘π„ 𝐋𝐀 π„πƒπ”π‚π€π‚πˆπŽΜπ 𝐀 πƒπˆπ’π“π€ππ‚πˆπ€: ππ‘πˆππ‚πˆππ€π‹π„π’ π‹π„π‚π‚πˆπŽππ„π’ 𝐃𝐄 𝐄𝐒𝐓𝐀 πŒπŽπƒπ€π‹πˆπƒπ€πƒ 𝐄𝐍 π‹πŽ 𝐐𝐔𝐄 𝐕𝐀 𝐃𝐄𝐋 π€πΜƒπŽ

Escrito por Cesar Sanchez Martinez. Publicado en Agosto 2020

π„πŒππ‘π„ππƒπ„πƒπŽπ‘π„π’ ππˆπƒπ„π π‹π„π˜ 𝐐𝐔𝐄 π€π˜π”πƒπ„ 𝐀 𝐋𝐀 πŒπˆπ‚π‘πŽπ„πŒππ‘π„π’π€ 𝐘 𝐍𝐎 𝐀 𝐋𝐀𝐒 π‚πŽπ‘ππŽπ‘π€π‚πˆπŽππ„π’

Escrito por Cesar Sanchez Martinez. Publicado en Agosto 2020

Por la pandemia, solicitan norma legal que los ayude, por ahora sólo reciben ayuda de las Microfinanzas

ππ‘πŽπƒπ”π‚π„ π€π˜π”πƒπ€π‘π€Μ 𝐀 𝐋𝐀 πŒπŽπƒπ„π‘ππˆπ™π€π‚πˆπŽΜπ 𝐃𝐄 𝐋𝐀 π‹π„π˜ 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐒 π‚πŽπŽππ„π‘π€π“πˆπ•π€π’

Escrito por Cesar Sanchez Martinez. Publicado en Agosto 2020

Ministerio de la Producción busca impulsar los efectos de la COVID-19

𝐋𝐀 π’πŽπ’π“π„ππˆππˆπ‹πˆπƒπ€πƒ π€πŒππˆπ„ππ“π€π‹ 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐏𝐋𝐀𝐍 π…πˆππ€ππ‚πˆπ„π‘πŽ 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋

Escrito por Cesar Sanchez Martinez. Publicado en Agosto 2020

π‹π„π˜π„ππƒπ€: Los bancos están listos para dar el próximo paso en materia de sostenibilidad medioambiental.
© Diario CERTEZA
En la etapa post covid-19, el Liderazgo lo asume la Federación Latinoamericana de Bancos

𝐄𝐍 π’π„π“πˆπ„πŒππ‘π„, 𝐄𝐋 ππˆπƒ π„π‹π„π†πˆπ‘π€Μ 𝐀 𝐔𝐍 ππ”π„π•πŽ ππ‘π„π’πˆπƒπ„ππ“π„

Escrito por Cesar Sanchez Martinez. Publicado en Agosto 2020

π‹π„π˜π„ππƒπ€: Mauricio Claver-Carone, representante de los EE.UU. podría ser el próximo presidente del BID.